Mantra enerji şirkətinə xoş gəlmisiniz

Мантра Energy International MMC 10 ildir ki, MDB, Yaxın Şərq və Afrika ölkələrində Satınalma və Təchizat şəbəkəsi bazarında lider sayılan təcrübəli mütəxəssislərdən ibarətdir. Neft və qaz sənayesində təcrübəmiz sayəsində komandamız irəliləmiş və regionun inkişafına böyük töhfə vermişdir.

Daha çox oxu >>

Məhsullarımız

 • Yapışdırıcı və bərkidici vasitələr
  Yapışdırıcı və bərkidici vasitələr
  Silikon bərkidicilər
  Sənaye bərkidiciləri
  3M Yapışdırıcıları
  Sənaye yapışdırıcıları
  Loctite 496
  Tuff Bond Adhesives
  Araldite yapışdırıcıları
  Araqat bərkidiciləri
 • Kabellər
  Zirehli kabellər
  Zirehsiz kabellər
  NYX kabellər
  TT kabellər
  NYY kabellər
 • Avtomatlaşdırma və nəzarət
  Starterlər, protektorlar və mühərrik protektorları
  Relelər və taymerlər
  Nəzarət releləri
  Sensorlar və elektrik açarlar
  Mühərriyin idarə lövhəsi
  Qidalanma bölgüsü bloku
 • Metalkəsmə avadanlığı
  Hidroabraziv kəsmə
  Frezer bıçağı
  Oksigen-yanacaq qaynağı
  Abrasiv kəsən mişar
  Bıçqı
  Elektrik lobzik
  Lazerli kəsim
 • Dəlmə alətləri
  Portativ dəlmə dəzgahları
  Həssas dəlmə dəzgahı
  Şaquli dəlmə dəzgahıları
  Radial dəlmə dəzgahları
  Sürtünmə dəzgahları
 • Elektrod sobalar
  Elektrod soba
  Portativ elektrod sobalar
  Elektrod qurulama sobaları
 • Yanğından mühafizə avadanlıqları
  Yanğın söndürən
  Yanğın əleyhinə sistem
  Tüstü detektoru
  Yanğınsöndürən şkaf
  Yanğın detoktoru
  Yanğın həyəcan siqnalı
  Hidrant klapan
  Yanğın söndürən şlanq
 • Hidravlik boru, kollektor və fitinqlər
  Positionables
  Complementary
  Long Weld Shaped Connectors
  H-500 - 3 Piece Actuated
  H-6800 High Performance Ball Valves
  H-700 Two Piece Ball Valves
  Relief Valves - H900
  Aluminium Actuators
  Electro Mechanical Limit Switches
  Remote Mount
  Direct Mount
  Straights
  Surface Mount Valves
  High Purity Valves
  Ultra Clean metering Valves
  Surface Mount Ultra Clean Valves
  SESO
  Stem Protector
  DESO
  Body Protector
  Filters & VEP
  Sample Cylinders
  Ultra Fast diaphragm Valves
  High performance h6800 ball valve
  Low Pressures
  Heavy Duty
  Safety Pattern
  Metal Hose
  PTFE Hoses
 • HVAC
  İstilik nasosu
  Kondensator-soyuducu
  HVAC nasosları
  Hava soyuducusu
 • Yastıqlar
  Dayaqlı yastıqlar
  Kürəcikli yastıqlar
  Diyircəkli yastıqlar
  İynəli diyircəkli yastıqlar
  Konusşəkilli diyircəkli yastıqlar
  Diyircəkli sferik yastıqlar
  Sürtünmə yastıqları
  Yırğalanan yastıqlar
  Hidravlik yastıq
  Maqnit yastıqlar
  Elastik yastıqlar
 • Nəzarət və ölçü cihazları
  Sərfölçən
  Səviyyə ölçən sensorlar
  Kütləvi sərfölçən
 • Laboratoriya qurğuları
  Analitik laboratoriya alətləri
  Şüşə-lif
  İstilik sistemləri
  Laboratoriya qabları
  Sterilizə edən avadanlıq
 • Dəniz və sualtı avadanlıqlar
  Lövbər
  Barometr
  Mühərrik kabeli
  Bənd
  Üzgəc
  Polad təsir
 • Materialların daşınması
  Alət arabası
  Elektrik qaldırıcı
  Yük qaldıran araba
  Əl arabası
 • Ölçü və doza cihazları
  Səviyyə
  Temperatur
  Rütubət
  Maye və Qazın ölçülməsi üçün qovşaqlar
  Axın
 • Təhlükəsizlik vasitələri
  Kaska
  Xüsusi geyim
  Yüksək görünmə qabiliyyətli geyim
  Müdafiə eynəkləri
 • Xilasedici ləvazimatlar
  Xilasedici qayıqlar
  Cib fənəri
  Xilasedici dairə
  Yan alma nişanı
  Təhlükəsizlik kəməri
  Xilasedici tros
 • Elektrik akkumulyator
  Sənaye batareyaları
  Günəş batareyası
 • Temperatur ölçən detektorlar, rekorderlər və ötürücülər
  Termocüt
  Özüyazan qurğu
  Termovel
  Ötürücü
 • Transformator və generatorlar
  Dizel generator
  Dizel transformatoru
  Qaz transformatoru
  Güc transformatorları
  Bir və üç fazalı generatorlar
 • Klapanlar
  Əksəlaqə klapanları
  Bağlı klapan
  Sapfa dayağında bərkidilmiş şarşəkilli klapanlar
  Tənzimləyici klapanlar
  Kriogen klapanlar
  Təzyiq klapanları
  Kəpənək klapanlar
  Dupleks klapanlar
  Nüvə klapanları
 • Məftil kanatlar, kəmərlər və zəncirlər
  Lövbər çənbəri
  D-formalı çənbər
  Karabin
  Tros
  Strop
  Qandal
  Tros özəyi
  “Sil” tros özəyi
 • Analitik qurğular
  Analiz avadanlıqları
  Analitik proses
  Tullantılara daimi nəzarət sistemi
  Ətraf mühitin keyfiyyəti üzrə nəzarət (ƏMKN)
  Yanğın və Qaz Detektorları
 • Polad pilətələr
  Alüminium pilətələr
  Nikel pilətələr
  Yastı pilətələr
  M-S-günyələr
  İkitavrolu tirlər
  Dairəvi mil
 • Detektor və sensorlar
  Sərfölçən
  Təzyiq sensoru
  Temperatur sensoru
  Səviyyə sensoru
 • Elektrik avadanlıqlar
  Pnevmatik qaykaaçan
  45 dərəcə bucaq altında kəsən mişar
  Cilalama dəzgahı
  Diskvari bıçaq
  Masaüstü mişar
 • Buxar avadanlığı
  Buxar Maşını
  Təzyiqin aşağı salınması sistemi
  Buxarsoyuducu
  Nəzarət klapanları
 • Generatorlar
  Portativ generatorlar
  İnşaat və sənaye təyinatlı generatorlar
  Qoşma generatorlar
  Rezerv generatorları
  Qaynaq generatorları
  Dizel generator
 • Araqat və bərkidicilər
  Transformator araqatları
  Boru araqatları
  Spiralvari araqatlar
  Lyuk üçün araqatlar
 • Elektrik mühərriklər
  Asinxron mühərriklər
  Sinxron mühərriklər
  Birfazalı mühərriklər
  Dəyişkən və stabil tok mühərrikləri
 • NDT materiallar
  Ultrasonic Thickness Gauges
  X-ray films
  Dye penetrant inspection
  Developing machine
 • Nasoslar
  Yüksək təzyiq nasosları
  Mərkəzdənqaçma nasosları
  Dalğıc nasosları
  Hidravlik nasoslar
  Kimyəvi nasoslar
 • Yük qaldırıcı ehtiyyat hissələri
  Ehtiyyat hissələri
  Dirək hissələri
  Bərkidici dəsti
  Reduktor hissələri
  Soyuducu hissələri
  Qarışdırıcı hissələri
 • Qaldırıcı qurğular
  Zəncirli qarmaq
  Fırlanğıc mexanizmli qarmaqlar
  Lentli stroplar
  Əl qaldırıcısı
 • Sürtkü materialları
  Hidravlik yağlar
  Mühərrik yağları
  Sintetik yağlar
  Sürtkü yağı
  Disulfit mobilden
 • İnstrumentlər və apparat ləvazimatları
  Cilalayıcı alət
  Boru qısqacı
  Ölçü lenti
  Sənaye ventilyatorları
 • Yolbasanlar
  Vibrasiyalı yolbasanlar
  Yumruqcuqlu yolbasanlar
  Hamar vallı yobasanlar
  Pnevmatik yolbasanlar
 • Terminal avtomatlaşdırılması və kommunal idarəetmə sistemi
  Çən
  Dizel generatorlar
  PIR sensorlar
  IR Range Sensor
  Rütubət sensoru
  RFID qurğusu
  Qida bloku
Top