IT Services

İT xidmət

Mantra Beynəlxalq Enerji Şirkətinin İT şöbəsi Məhsul, Texnologiya və İnsanlardan ibarət zəngin kombinasiyanı özündə əks etdirir. Sözügedən sahədə geniş biliklərimiz, beynəlxalq bazarda təcrübəmiz, həmçinin Layihə İdarəçiliyi sahəsindəki ən yaxşı mexanizmlərimiz sayəsində Mantra şirkəti müxtəlif sahələr üzrə İT layihələri üzərinə götürür.

Fəaliyyət modeli
 • Geniş İnkişaf Mərkəzi
 • Zaman və Material
 • Açar təslim layihələr
 • Autsorsinq
 • İT Əməkdaşlıqlar üzrə Müqavilələr
Xidmətlər
 • Böyük Verilənlər
 • Verilənlər analitikası
 • Konsaltinq
Big Data Analytics
Sənaye həlləri
Enerji:
Energy

Biz enerji şirkətlərinə aşağıda sadalanan amillərin azaldılmasında kömək göstərə bilərik

 • ATC itkilər
 • Optimallaşdırılmış Servis və Bölüşmə
 • Tələbatın qarşılanmasının idarə olunması
 • Aktivlərin idarə olunması və s.

Biz energetikada verilənlərin toplanılması və istehsalat və enerji şirkətlərinə bölgüsü prossesinin optimallşaması məqsədi ilə analitikanın aparılması üçün seqment bölgüsünün aparılmasında təcrübəmiz var. Biz enerji şirkətlərinə xətaların düzəldilməsində asanlıqla kömək olacaq GIS əlaqəli instrument panellərinin analizinin emalını dəstəkləyirik.

Telekommunikasiya
Energy

Bizim şirkətlərə öz ARPU-nu artırmaq, eləcə də idarə etmədə kömək olacaq qəliz telekommunikasiya sistem jurnallarının interpretasiyasında təcrübəmiz var. Bizm aşağıda sadalanan qəliz məlumat bazalarının analizində telekommunikasiya şirkətlərinə kömək göstərə bilərik

 • Yer haqqında məlumat
 • Siqnal parametrləri
 • Daimi sıxlıq ilə verilənlərin qeydə alınması
 • Tətbiqetmə tarifi
 • Verilənlər tarifi
 • SMS və MMS
Telekommunikasiya sahəsində bir neçə konkret tətqiqatlarımız
Energy
 • Geniş Abonent Davranış Modeli
 • Davranış targeting ilə əks əlaqə 2.0
 • Əlavə xidmətlər Mühərrik tövsiyyəsi
 • Yer haqqıda verilənlər analizi
 • Telekommunikasiya verilənlərinin pərakəndə satış, Dövlət və Səhiyyə Sənayesi ilə birgə pula çevrilməsi
 • Müştərilərin ardıcıllığının analizi
 • Coğrafi modelləşdirmə
 • Tətbiqetmələrin idarə olunması
 • Müştərinin davranış xarakteri
 • NBA telekom
Pərakəndə satış
Energy

Pərakəndə satış böyük verilənlər və analitikadan geniş şəkildə istifadə etməyə qadirdir. Məlum olduğu kimi, verilənlər və onun modelləri sənayenin əsas təməli hesab olunurlar. Verilənlər analitikası o qədər irəliləyib ki, sizə mağazanızın qarşısında dayanan müştəriyə nə satacağınız haqqda fikir verə bilər!

Pərakəndə satış üçün tövsiyyə etdiyimiz bəzi həlllər

 • Real zaman çərçivəsində tövsiyyələr
 • Yenidən yönləndirmə həlli
 • Siğorta məhsullarının satışı haqqında tövsiyyələr
 • Semantik təhlil

Əlavə və ya az işçi qüvvəsinə ehtiyac olmadan gəlirin artması,verilənlər analizi əsassında qərar qəbul edilməsi və s. üçün kömək olacaq ənənəvi pərakəndə tətbiqlərinin zirvəsində analitik verilənlər qatının yaradılmasında təcrübəmiz var.

Böyük verilənlər və Analitik xidmət haqqında ətraflı məlumat üçün e-poçt ünvanı ilə əlaqə saxlayın: sobi@themantraenergy.com

Top