Siyasət

Səylərimizi maksimal dərəcədə az riskə yönləndirmək,sənayedə sağlamlığın müdafiəsi və təhlükəsizlik standartlarına uymaq, işçilərin iş yerlərində möhkəm sağlamlıqları və rahat iş mühitinin yaradılmasını təmin etmək və ana-təbiəti qorumaq məqsədi ilə Mantra Korporativ Səhiyyə və Təhlükəsizlik, Ətraf mühitin keyfiyyət və qorunmasının təmin olunması kimi sahələrdə öz siyasətini yürütməkdədir. Siyaysətimiz aşağıda ətraflı göstərilmişdir.

Korporativ Sağlamlıq və Təhlükəsizlik siyasəti haqqında bəyanatı
 • Sənayedə əmək müdafiəsi və təhlükəsizlik texnikası standartlarına riayət etmək
 • İş yerində sağlamlıq riskinin qarşısının alınması və təhlükəsizliyə nəzarət etmək
 • İşçiləri sağlamlıq və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı məlumatlandırmaq və maarifləndirmək
 • Avadanlıq, maşın və materialların istifadəsi, emalı və çalışması üçün işçiləri alət və metodlarla təmin etmək
 • Sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti yaratmaq
 • İşçilərin sağlamlıq və təhlükəsizliyi ilə əlaqədar nəzarəti izah etmək, göstərmək və yoxlamaq
 • Qeyri-sağlam iş şəraiti ilə bağlı yaranan bədbəxt hadisənin qarşısını almaq
 • Şirkətin sağlamlıq və təhlükəsizlik siyasətinin yaxşılaşdırılması naminə çalışmaq
Keyfiyyət və Nəzarətə Təminat Siyasəti haqqda Bəyənat
Ətraf Mühitin qorunması siyasəti haqqda Bəyənat:
 • Mümkün olan ən yaxşı vasitələrlə ətraf mühiti mənfi təsir və çirklənmədən qorumaq
 • Otaqda və kənarda təmiz havnı qoruyub-saxlamaqla ana-təbiəti dəstəkləmək
 • İş otaqlarında siqaret çəkməyə qəti şəkildə qadağan etmək
 • Ekoloji pozuntular olduğu halda xəbər vermək və nəzarət etmək
 • Mikroorqanizmlərə parçalana bilərn məhsulların istifadəsini dəstəkləmək Siyasət haqqda bəyənatı buradan yükləyin
Siyasət haqqda bəyənatı buradan yükləyin
Top