Məhsullar

Bizim məhsul çeşidimiz müştərilərlə uzun müddətli əməkdaşlıq, həmçinin neft və qaz, neftkimya,sənaye və telekommunikasiya sahələrindəki təcrübəmizin nəticəsidir.

  • 60 dan çox müxtəlif kateqoriya içərisindən 10000 dən çox məhsul.
  • Satınalma və Təchizatla bağlı regionda bütün irimiqyaslı layihələrdə iştirak.
  • Yüksək güvən və etibarlılıq.
  • Dünyanın qabaqcıl istehsalçıları ilə bir başa əməkdaşlıq.
  • Neft və qaz sənayesində tələb olunan standartlara uyğun məhsullar.

məhsul Kateqoriyalar
Analitik qurğular
Analiz avadanlıqları
Analitik proses
Tullantılara daimi nəzarət sistemi
Ətraf mühitin keyfiyyəti üzrə nəzarət (ƏMKN)
Yanğın və Qaz Detektorları
Analitik qurğular
Araqat və bərkidicilər
Transformator araqatları
Boru araqatları
Spiralvari araqatlar
Lyuk üçün araqatlar
Araqat və bərkidicilər
Avtomatlaşdırma və nəzarət
Starterlər, protektorlar və mühərrik protektorları
Relelər və taymerlər
Nəzarət releləri
Sensorlar və elektrik açarlar
Mühərriyin idarə lövhəsi
Qidalanma bölgüsü bloku
Avtomatlaşdırma və nəzarət
İnstrumentlər və apparat ləvazimatları
Cilalayıcı alət
Boru qısqacı
Ölçü lenti
Sənaye ventilyatorları
İnstrumentlər və apparat ləvazimatları
Ölçü cihazları
Nutrometr
Feeler gauges
Mikrometer
Termometr
Təzyiq ölçən cihaz
Ölçü cihazları
Ölçü və doza cihazları
Səviyyə
Temperatur
Rütubət
Maye və Qazın ölçülməsi üçün qovşaqlar
Axın
Ölçü və doza cihazları
Bolt və qaykalar
Bolt və qaykalar
Altıkünc başlı boltlar
Dördkünc başlı boltlar
Gözlü bolt
J şəkilli boltlar
Setskur
U-şəkilli boltlar
Shoulder Bolts
Maşın skru
Bolt və qaykalar
Boru avadanlığı
Pipes and tubes
Pipes and tubes
Pipes and tubes
OCTG Coupling & Tubulars
Forged & Machined Components
Scaffolding & Formwork
Boru avadanlığı
Boru fittinqləri
Pipes Fittngs Flanges
Pipes Flanges
Forging Flanges
45° ELBOW
45° LATERAL TEE
90° ELBOW
ADAPTER
BOSS
BRANCH OUTLET
BULL PLUG
HEX NIPPLE
Qol boru
REDUCING COUPLING
TEE
UNION
90° radiuslu dirsək
Tikişsiz dirsək
Qaynaqlı dirsək
Ötürücü üçlük və çarpazlar
Reduksiyalı üçlüklər
Reduktorlar
Kor flanşlar
Boru fittinqləri
Buxar avadanlığı
Buxar Maşını
Təzyiqin aşağı salınması sistemi
Buxarsoyuducu
Nəzarət klapanları
Buxar avadanlığı
Detektor və sensorlar
Sərfölçən
Təzyiq sensoru
Temperatur sensoru
Səviyyə sensoru
Detektor və sensorlar
Dəlmə alətləri
Portativ dəlmə dəzgahları
Həssas dəlmə dəzgahı
Şaquli dəlmə dəzgahıları
Radial dəlmə dəzgahları
Sürtünmə dəzgahları
Dəlmə alətləri
Dəniz və sualtı avadanlıqlar
Lövbər
Barometr
Mühərrik kabeli
Bənd
Üzgəc
Polad təsir
Dəniz və sualtı avadanlıqlar
Elektrik akkumulyator
Sənaye batareyaları
Günəş batareyası
Elektrik akkumulyator
Elektrik avadanlıqlar
Pnevmatik qaykaaçan
45 dərəcə bucaq altında kəsən mişar
Cilalama dəzgahı
Diskvari bıçaq
Masaüstü mişar
Elektrik avadanlıqlar
Elektrik mühərriklər
Asinxron mühərriklər
Sinxron mühərriklər
Birfazalı mühərriklər
Dəyişkən və stabil tok mühərrikləri
Elektrik mühərriklər
Elektrod sobalar
Elektrod soba
Portativ elektrod sobalar
Elektrod qurulama sobaları
Elektrod sobalar
Filtrlər
Hava filtri
Yağ filtrləri
Hidravlik filter
Avtomobil filtri
Filtrlər
Flanşlar
Kor flanşlar
Genişləndirici flanş
Daraq və Dil Flanslar
Sıxlaşdırma Flanşları
Sürüşkən Flanşlar
Yivli Flanşlar
Boyun Qaynaq Flanşları
Giriş-Çıxış Flanşları
Flanşlar
Generatorlar
Portativ generatorlar
İnşaat və sənaye təyinatlı generatorlar
Qoşma generatorlar
Rezerv generatorları
Qaynaq generatorları
Dizel generator
Generatorlar
Hidravlik boru, kollektor və fitinqlər
Fittings
Positionable
Process Valves
HPA Actuators
Manifolds
High Tech Components
UCV - Ultra Clean Valves
Fittings
Fittings
Process Valves
HPA Actuators
Manifolds
High Tech Components
UCV - Ultra Clean Valves
Quick Connectors
Filters & VEP
Sample Cylinders
Ultra fast UCV
Pressure Guages
Hoses
Process Valves
HPA Actuators
Manifolds
High Tech Components
UCV - Ultra Clean Valves
Quick Connectors
Filters & VEP
Sample Cylinders
Ultra fast UCV
Pressure Guages
Hoses
Hidravlik boru, kollektor və fitinqlər
HVAC
İstilik nasosu
Kondensator-soyuducu
HVAC nasosları
Hava soyuducusu
HVAC
Kabel kipkəcləri
Kabel kipkəci
Latun oymaq
Manometr üçün latun detalları
Latun boru bilərziyi
Kompressor fitinqlər
Latun boru fitinqi
Kabel kipkəcləri
Kabellər
Zirehli kabellər
Zirehsiz kabellər
NYX kabellər
TT kabellər
NYY kabellər
Kabellər
Klapanlar
Əksəlaqə klapanları
Bağlı klapan
Sapfa dayağında bərkidilmiş şarşəkilli klapanlar
Tənzimləyici klapanlar
Kriogen klapanlar
Təzyiq klapanları
Kəpənək klapanlar
Dupleks klapanlar
Nüvə klapanları
Klapanlar
Kompressorlar
Vintli Kompressorlar
Porşenli hava kompressorları
Mərkəzdənqaçma kompressorları
Oxlu kompressorlar
Kompressorlar
Laboratoriya qurğuları
Analitik laboratoriya alətləri
Şüşə-lif
İstilik sistemləri
Laboratoriya qabları
Sterilizə edən avadanlıq
Laboratoriya qurğuları
Materialların daşınması
Alət arabası
Elektrik qaldırıcı
Yük qaldıran araba
Əl arabası
Materialların daşınması
Metalkəsmə avadanlığı
Hidroabraziv kəsmə
Frezer bıçağı
Oksigen-yanacaq qaynağı
Abrasiv kəsən mişar
Bıçqı
Elektrik lobzik
Lazerli kəsim
Metalkəsmə avadanlığı
Məftil kanatlar, kəmərlər və zəncirlər
Lövbər çənbəri
D-formalı çənbər
Karabin
Tros
Strop
Qandal
Tros özəyi
“Sil” tros özəyi
Məftil kanatlar, kəmərlər və zəncirlər
Nasoslar
Yüksək təzyiq nasosları
Mərkəzdənqaçma nasosları
Dalğıc nasosları
Hidravlik nasoslar
Kimyəvi nasoslar
Nasoslar
NDT materiallar
Ultrasonic Thickness Gauges
X-ray films
Dye penetrant inspection
Developing machine
NDT materiallar
Nəzarət və ölçü cihazları
Sərfölçən
Səviyyə ölçən sensorlar
Kütləvi sərfölçən
Nəzarət və ölçü cihazları
Partlamaya davamlı işıqlandırma avadanlıqlar
İşıqlandırma qurğusu
Bağlantı qutusu
İdarə lövhəsi
Düyməli nəzarət kommutatoru
Gərginliyin birbaşa qoşulması üçün starter
Qoruyucu örtük
Paylanma lövhəsi
Kabel kipkəcləri
Nəzarət qutusu
Elektrik şəbəkəsi
Partlamaya davamlı işıqlandırma avadanlıqlar
Polad borular
Tikişsiz Karbon Polad Boru,
Galvanizli Polad Borular
Paslanmaz Polad Boru
Polad borular
Polad pilətələr
Alüminium pilətələr
Nikel pilətələr
Yastı pilətələr
M-S-günyələr
İkitavrolu tirlər
Dairəvi mil
Polad pilətələr
Qaldırıcı qurğular
Zəncirli qarmaq
Fırlanğıc mexanizmli qarmaqlar
Lentli stroplar
Əl qaldırıcısı
Qaldırıcı qurğular
Qaynaq avadanlıqları
Keramik astar
Qaynaq və metal kəsmə avadanlığı
Təhlükəsizlik ləvazimatları
Qaynaq avadanlıqları
Sürtkü materialları
Hidravlik yağlar
Mühərrik yağları
Sintetik yağlar
Sürtkü yağı
Disulfit mobilden
Sürtkü materialları
Temperatur ölçən detektorlar, rekorderlər və ötürücülər
Termocüt
Özüyazan qurğu
Termovel
Ötürücü
Temperatur ölçən detektorlar, rekorderlər və ötürücülər
Terminal avtomatlaşdırılması və kommunal idarəetmə sistemi
Çən
Dizel generatorlar
PIR sensorlar
IR Range Sensor
Rütubət sensoru
RFID qurğusu
Qida bloku
Terminal avtomatlaşdırılması və kommunal idarəetmə sistemi
Təhlükəsizlik vasitələri
Kaska
Xüsusi geyim
Yüksək görünmə qabiliyyətli geyim
Müdafiə eynəkləri
Təhlükəsizlik vasitələri
Transformator və generatorlar
Dizel generator
Dizel transformatoru
Qaz transformatoru
Güc transformatorları
Bir və üç fazalı generatorlar
Transformator və generatorlar
Xilasedici ləvazimatlar
Xilasedici qayıqlar
Cib fənəri
Xilasedici dairə
Yan alma nişanı
Təhlükəsizlik kəməri
Xilasedici tros
Xilasedici ləvazimatlar
Yanğından mühafizə avadanlıqları
Yanğın söndürən
Yanğın əleyhinə sistem
Tüstü detektoru
Yanğınsöndürən şkaf
Yanğın detoktoru
Yanğın həyəcan siqnalı
Hidrant klapan
Yanğın söndürən şlanq
Yanğından mühafizə avadanlıqları
Yapışdırıcı və bərkidici vasitələr
Yapışdırıcı və bərkidici vasitələr
Silikon bərkidicilər
Sənaye bərkidiciləri
3M Yapışdırıcıları
Sənaye yapışdırıcıları
Loctite 496
Tuff Bond Adhesives
Araldite yapışdırıcıları
Araqat bərkidiciləri
Yapışdırıcı və bərkidici vasitələr
Yastıqlar
Dayaqlı yastıqlar
Kürəcikli yastıqlar
Diyircəkli yastıqlar
İynəli diyircəkli yastıqlar
Konusşəkilli diyircəkli yastıqlar
Diyircəkli sferik yastıqlar
Sürtünmə yastıqları
Yırğalanan yastıqlar
Hidravlik yastıq
Maqnit yastıqlar
Elastik yastıqlar
Yastıqlar
Yük qaldırıcı ehtiyyat hissələri
Ehtiyyat hissələri
Dirək hissələri
Bərkidici dəsti
Reduktor hissələri
Soyuducu hissələri
Qarışdırıcı hissələri
Yük qaldırıcı ehtiyyat hissələri
Yolbasanlar
Vibrasiyalı yolbasanlar
Yumruqcuqlu yolbasanlar
Hamar vallı yobasanlar
Pnevmatik yolbasanlar
Yolbasanlar
Top